STADSDIALOOG VUURWERK

Hoe willen wij als Enschedeëers in de toekomst omgaan met vuurwerk?
BurgerbesluitTerugkijken

Een breed gesprek

Dit jaar wordt in Enschede een G1000 georganiseerd met het onderwerp viering van oud en nieuw. In verschillende gemeenten in Nederland wordt de discussie gevoerd over de manier waarop we met vuurwerk omgaan. Moet dat gereguleerd worden? Moeten we centraal vuurwerk gaan afsteken? Moeten er vuurwerkvrije zones komen? Of moet alles blijven zoals het nu is? We willen graag dat gesprek zo breed mogelijk voeren.

Samen tot oplossingen komen

Om van elkaar te weten wat er speelt en om mét elkaar oplossingen te bedenken organiseren wij een G1000. Op 10 juni zijn we van start gegaan met een burgercafé waar 350 inwoners en professionals aan deelnamen. Samen bespraken zij die dag hun ideeën waaruit 35 voorstellen zijn gekomen.
Waar staan we nu?

Op basis van de input van 10 juni hebben 100 enthousiaste inwoners op 1 juli de 35 voorstellen in 8 thema’s verdeeld: 

  • Vuurwerkvrije zones
  • Gelukkig niej-joar, zónder vuurwerkoverlast!
  • Handhaving
  • Voorlichting
  • Betrekken van scholen
  • Vergroten van verantwoordelijkheid
  • Verhogen kwaliteit consumentenvuurwerk
  • App

Vervolgens is binnen iedere werkplaats hard gewerkt aan een voorstel hoe Enschede in de toekomst de viering van oud & nieuw kan vormgeven. Tijdens dit proces hebben de werkplaatsen Vuurwerkzone en App zich samengevoegd met respectievelijk de werkplaatsen ‘Gelukkig Niej-joar’ en Voorlichting.

Op 10 oktober presenteerden de 6 werkplaatsen hun voorstellen/ideeën op het online platform Stadsdialoog Vuurwerk. Hierop kon u reageren of uw mening geven. Deze reacties zijn vervolgens verwerkt in de definitieve voorstellen.

Hoe gaat het verder

Op 11 november is de slotbijeenkomst waar deze voorstellen worden besproken en een besluit wordt genomen over hoe wij in Enschede om willen gaan met vuurwerk.

CONTACT

Adres:

Publieksbalie Stadskantoor
Hengelosestraat 51, Enschede

9 + 15 =

G1000Enschede is een initiatief van  |  in samenwerking met G1000.nu  | © 2017 G1000.nu