Hoe willen wij als Enschedeëers in de toekomst omgaan met vuurwerk?

Naar de voorstellen en het platform!

Een breed gesprek

Dit jaar wordt in Enschede een G1000 georganiseerd met het onderwerp viering van oud en nieuw. In verschillende gemeenten in Nederland wordt de discussie gevoerd over de manier waarop we met vuurwerk omgaan. Moet dat gereguleerd worden? Moeten we centraal vuurwerk gaan afsteken? Moeten er vuurwerkvrije zones komen? Of moet alles blijven zoals het nu is? We willen graag dat gesprek zo breed mogelijk voeren.

Samen tot oplossingen komen

Om van elkaar te weten wat er speelt en om mét elkaar oplossingen te bedenken organiseren wij een G1000. Op 10 juni zijn we van start gegaan met een burgercafé waar 350 inwoners en professionals aan deelnamen. Samen bespraken zij die dag hun ideeën waaruit 35 voorstellen zijn gekomen.

Waar staan we nu?

Op basis van de input van 10 juni hebben 100 enthousiaste inwoners op 1 juli de 35 voorstellen in 8 thema’s verdeeld: 

  • Vuurwerkvrije zones
  • Vuurwerkshows
  • Handhaving
  • Voorlichting                                    
  • Betrekken van scholen                                    
  • Vergroten van verantwoordelijkheid                   
  • Verhogen kwaliteit consumentenvuurwerk         
  • App

Binnen elk thema is een groep inwoners (werkplaats) aan de slag om de voorstellen verder uit te werken. U kunt de voortgang van de thema’s volgen via het forum op deze site. We nodigen u van harte uit om hier ook uw mening en ideeën te delen.

Benieuwd naar de gemaakte voorstellen?

NAAR DE RESULTATEN

Wil je reageren op de voorstellen? Meld je aan op het forum en praat mee.

Top 5 trending voorstellen:

G1000

Mensen per tafel

Tafels

Deelnemers

CONTACT

Adres:

Publieksbalie Stadskantoor
Hengelosestraat 51, Enschede

3 + 5 =

G1000Enschede is een initiatief van  |  in samenwerking met G1000.nu  | © 2017 G1000.nu