Selecteer een pagina

Hoe gaan we in Enschede om met vuurwerk? Deze vraagt legt de gemeente op 10 juni tijdens de G1000Enschede voor aan een grote groep Enschedeërs, zowel burgers als professionals, ambtenaren en politici.

Tijdens het burgercafé in de Twentehallen gaan we met elkaar in gesprek om uit te zoeken welke vragen er leven en werken we aan verschillende oplossingen.

Wat is een G1000?

Een G1000 is een bijeenkomst waarbij op één dag inwoners, professionals, ambtenaren en politici met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Dit doen zij op basis van ‘de dialoog’. De G1000 in Enschede gaat over alles rondom vuurwerk en het afsteken hiervan. In de gesprekken krijgen alle gelote burgers, politici en professionals de kans om te vertellen wat zij van vuurwerk vinden en hoe zij vinden dat er in Enschede met vuurwerk moet worden omgegaan. Kiezen we als stad voor vuurwerkvrije zones, willen we vuurwerk graag centraal afsteken of laten we alles zoals het nu is?

En nu?

Deze week ontvingen 10.000 willekeurige inwoners een brief met daarin een uitnodiging voor 10 juni. In deze brief staat een code waarmee men zich kan aanmelden. Heb je geen brief ontvangen, maar wil je wel deelnemen? Geef je dan op als vrije denker via g1000enschede.nl.

Op 11 november nemen we een burgerbesluit over hoe wij omgaan met vuurwerk in Enschede. Een burgerbesluit heeft nog niet eerder in Nederland plaatsgevonden. Het besluit telt als het binnen de wet valt en praktisch uitvoerbaar is. Het besluit wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.

Meer informatie over de G1000Enschede vind je binnenkort op de Facebookpagina of via deze website.