Selecteer een pagina

Tijdens een werkatelier op 10 oktober hebben alle werkplaatsen hun ideeën aan elkaar gepresenteerd. De ideeën zijn vervolgens op het discussieplatform van de

geplaatst, zodat de hele stad mee kan denken en aan mag geven wat ze van de ideeën vinden.

Mensen mogen tot 1 november reageren, daarna nemen de werkplaatsen de reacties mee bij het maken van de definitieve voorstellen die ze op 11 november presenteren tijdens de slotbijeenkomst.