Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me aan voor de slotbijeenkomst van 11 november?

 Dit kan via het formulier. Ook als je niet aanwezig was op 10 juni ben je van harte welkom op 11 november om te kijken hoe de resultaten van de vuurwerkdialoog eruitzien.

Hoe ziet het tijdspad van het burgerforum er uit?

 

1 juli is gestart met het Burgerforum dat tot 1 november loopt. De vraag die centraal staat in deze periode is: ’Hoe denkt de rest van Enschede over onze voorstellen?’ We gaan aan de slag met de ideeën die we bedacht hebben en delen die met zoveel mogelijk inwoners van Enschede.

Werkplaatsen maken op 1 juli

Tijdens de Kick-off  vormen we groepen deelnemers die samen aan één of meerdere samenhangende ideeën gaan werken. De werkplaats werkt haar eigen ideeën verder uit tot een zo concreet mogelijk plan of voorstel en doet dat o.a. in afstemming met de input van de gemeenschap. Die verzamelen we online via de website van G1000Enschede en vanaf 1 september worden er ook bijeenkomsten georganiseerd in de wijken en dorpen.

Het Besluit

Op 11 november wordt de G1000Enschede afgesloten met een slotbijeenkomst, het besluit. Noteer deze datum alvast in je agenda. Want het is belangrijk dat je dan weer mee doet. Je krijgt hier eind oktober een aparte uitnodiging voor.

  • Elke werkplaats zal daar een uitgewerkt en gedragen voorstel prensenteren en motiveert daar waarom dit voorstel belangrijk is voor Enschede. Zij doen dit aan 3 panels:
  • burgers
  • professionals
  • politici

Na de presentatie kijken we of er nog overleg nodig is. Vervolgens sluiten we af met een finale stemming, waarbij we de uitkomsten van de G1000Enschede definitief vaststellen in de vorm van een besluit. Het programma van 11 november is open voor publiek en kan zowel door stemmers als niet-stemmers worden bijgewoond. De niet-stemmers komen om zich te informeren. Zij hebben hun input laten weten via het Burgerforum. Stemmers zijn de deelnemers aan het Burgercafé van 10 juni en degenen die deelgenomen hebben aan het proces.

Randvoorwaarden

Om met een voorstel aan de slag te gaan gelden de volgende spelregels: het moet wettelijk kunnen en het moet praktisch uitvoerbaar zijn: de hulpdiensten en professionals beoordelen het als uitvoerbaar; en het wordt gedragen door  een zo groot mogelijk deel van Enschede. De burgemeester zal het besluit ter toetsing voorleggen aan de gemeenteraad. Op deze manier werken we zoveel mogelijk allemaal samen aan een constructieve en duurzame oplossing.

Wanneer heeft de start van de Stadsdialoog Vuurwerk plaats gevonden?

Zaterdag 10 juni jl. van 10.00 – 16.00 uur.

Waarom vindt de Stadsdialoog Vuurwerk plaats?

De burgemeester wil graag met inwoners, professionals en ambtenaren en politici in gesprek om met elkaar af te spreken hoe wij rond Oud & Nieuw omgaan met vuurwerk.

Waar vindt de Stadsdialoog Vuurwerk plaats?

De stadsdialoog is van start gegaan met een evenement op 10 juni jl. in de Twentehallen. Daar kwamen zo’n 350 mensen bij elkaar en zijn er 34 voorstellen gemaakt.

Op 1 juli komt een deel van de deelnemers bij elkaar om met de voorstellen aan de slag te gaan.

De dialoog gaat gaat ook digitaal verder. Iedereen uit Enschede kan online meepraten. Ook volgen er vanaf 1 september bijeenkomsten in de wijken. Zodra de data daarvoor bekend zijn zullen ze op deze website geplaatst worden.

Voor wie was de bijeenkomst op 10 juni?

Voor genodigde:

  • Inwoners van Enschede die via anonieme loting zijn geselecteerd.
  • Voor professionals.
  • Voor overheidsmedewerkers en raads- en collegeleden.
  • Vrijdenkers : als je niet behoort tot een van bovenstaande categorieën, maar toch graag mee wilt doen zijn er een aantal plaatsen gereserveerd. Kijk voor de verdeling onder mee doen.
Wat is een G1000?

Een G1000 is een traject dat in het geval van de G1000Enschede resulteert in een burgerbesluit.  Op 10 juni starten we met een groot evenement waarbij op één dag 600 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp vuurwerk. De deelnemers gaan op zoek naar wat hen bindt. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van het traject met de uitkomsten gebeurt.
Na 10 juni wordt de dialoog voortgezet met de rest van de stad. Het traject wordt op 11 november afgesloten met een bijeenkomst waar het burgerbesluit wordt vastgesteld.

Hoe zag het programma van 10 juni er uit?

De ochtend

‘s Ochtends starten we aan tafels van 4 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten ga je met andere deelnemers in gesprek.

Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag

‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 8 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes

Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

 De tafelsecretaris

Aan tafel zit ook een tafelsecretaris. Dit is iemand die net als iedereen een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan de G1000Enschede, maar zichzelf ook heeft opgegeven om op 10 juni tafelsecretaris te zijn. Deze persoon legt de uitkomsten van de gesprekken aan tafel vast.

Wanneer valt het besluit over hoe wij in Enschede met vuurwerk om gaan?

Het gehele traject loopt van 10 juni t/m 11 november. Het besluit over hoe wij in Enschede met vuurwerk om gaan valt op de slotdag. De slotdag wordt gehouden op 11 november 2017.

Wat gebeurt er nadat wij als burger tot een besluit zijn gekomen?

De voorstellen worden na 11 november voorgelegd aan de gemeenteraad.

Is het burgerbesluit leidend voor hoe wij in Enschede met vuurwerk om gaan?

We nemen op 11 november een burgerbesluit. Dit kennen we nog niet in Nederland. Dit besluit telt als het binnen de wet valt en het praktisch uitvoerbaar is. Daaronder verstaan we ook dat het betaalbaar moet zijn.

Het besluit zal door de gemeenteraad bekrachtigd worden.

 

Randvoorwaarden

Om met een voorstel aan de slag te gaan gelden de volgende spelregels: het moet wettelijk kunnen en het moet praktisch uitvoerbaar zijn: de hulpdiensten en professionals beoordelen het als uitvoerbaar; en het wordt gedragen door  een zo groot mogelijk deel van Enschede. De burgemeester zal het besluit ter toetsing voorleggen aan de gemeenteraad. Op deze manier werken we zoveel mogelijk allemaal samen aan een constructieve en duurzame oplossing.

Als ik niet ben uitgenodigd, kan ik dan alsnog meedoen aan de G1000 Enschede?

Ja, je kunt online meepraten. Vanaf september volgen er ook bijeenkomsten in de wijken.

Waarom wordt de G1000 Enschede niet alleen met burgers gehouden?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat en kunnen we het samen uitvoeren. Daarom is er voor het gesprek op 10 juni een verdeling gemaakt. Er is tijdens de start van de G1000Enschede plaats voor 600 deelnemers. Er is plek voor 375 gelote burgers, 75 ambtenaren en politici, 75 vrijdenkers en 75 professionals.

Wat is het doel van een G1000?

Het doel van een G1000 is om samen met iedereen uit de gemeenschap tot een gedragen besluit te komen. We werken samen aan een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers, samen met de overheid en professionals verantwoordelijkheid nemen in hoe wij in de toekomst met vuurwerk om gaan.

Wat levert een G1000 op?

De G1000 is een traject dat resulteert in een burgerbesluit.  Op 10 juni zijn we van start gegaan met een groot evenement waarbij op één dag 350 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek zijn gegaan over het onderwerp vuurwerk. Zij hebben dit op basis van ‘de dialoog’ gegaan. De resultaten worden tussen 1 juli en 1 november besproken met de gehele stad. 

Waar vind ik meer informatie over de G1000 Enschede?

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina G1000 Enschede of via de website https://g1000enschede.nl/