Resultaten

10 juni was een mooie dag, waarop honderden Enschedeeers samen kwamen om te bespreken hoe om te gaan met vuurwerk met oud en nieuw. Alle deelnemers bedankt voor jullie bijdrage en het geven van je vrije zaterdag. 

10 juni was de start van een gesprek met de hele stad. 

Het resultaat en vervolg:
Op 1 juli vindt de eerste follow-up bijeenkomst plaats. Daarna gaan de werkplaatsen aan de slag en start het digitale forum, om zo ook de rest van de stad te betrekken bij de besluitvorming. Op 11 november nemen we samen het besluit hoe we om gaan met vuurwerk.

De thema’s waar aan is gewerkt op 10 juni:
1. Handhaving
2. Voorlichting / opvoeding
3. Veiligheid
4. Georganiseerd / vuurwerkzone
5. Traditie
6. Verantwoordelijkheid
7. Vuurwerkvrije zone
8. Wildcard

Welke voorstellen vinden de deelnemers het meest belangrijk?
De deelnemers hebben op alle voorstellen kunnen stemmen. Daar is een top 10 uitgekomen.  Alle voorstellen zijn onder de thema’s terug te vinden. Alle voorstellen gaan mee naar 1 juli.
De top 10:
1. 4.3 Spetterende georganiseerde vuurwerkshow (thema georganiseerd / vuurwerkzone)

2. 2.4 Brede positieve voorlichtingscampagne (thema voorlichting / opvoeding)

3. 2.1 Verantwoord Veilig Vuurwerkgedrag (thema voorlichting / opvoeding)

4. 1.5 Alles valt of staat met handhaving (thema handhaving)

5. 3.1 Zonder kleerscheuren de jaarwisseling door! (thema veiligheid)

6. 4.5 Oud en nieuw: een feest voor iedereen (thema georganiseerd / vuurwerkzone)

7. 2.0 Neem de tijd voor vuurwerk (thema voorlichting / opvoeding)

8. 1.1 Anders denken, anders doen! (thema handhaving)

9. 2.3 Maak bewust, knal gerust (thema voorlichting / opvoeding)

Gedeelde 10e plek:
1.4 UIT DE ILLEGALITEIT! (thema handhaving)

8.0 Bewustwording (vrij thema)

4.0 Een positief alternatief (thema georganiseerd / vuurwerkzone)