1. Handhaving

1.0 Pro-actieve houding wijkagent

1.1 Anders denken, anders doen

1.2 Waarmaken wat je belooft! Handhaving!

1.3 Gaan we DOEN!

1.4 UIT DE ILLEGALITEIT !

1.5 Alles valt of staat met handhaving