6. Verantwoordelijkheid

6.1 Traditie ja, ellende nee

6.2 Verantwoordelijkheid is de ander en ik

6.3 Vuurwerk met vergunning