De mensen die zich op 10 juni hebben aangemeld om aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen zijn op 1 juli bij elkaar geweest in het stadhuis. 

Hier zijn 8 werkplaatsen gevormd:

  • Handhaving
  • Scholen
  • Vuurwerkzone/ vuurwerkvrije zone
  • Voorlichting
  • Gelukkig Niej-joar zónder vuurwerkoverlast! (dit was de oude werkplaats Vuurwerkshow)
  • Verantwoordelijkheid
  • Upgrading
  • App

Binnen iedere werkplaats wordt momenteel gewerkt aan een voorstel hoe Enschede in de toekomst de viering van oud & nieuw kan vormgeven.

Per groep is onder meer een ‘moderator’ aangesteld die de website bijhoudt voor die werkplaats en een ‘campaigner’, een contactpersoon voor de communicatie-activiteiten van de werkplaats. Belangrijke taak voor de werkplaatsen is namelijk de rest van de stad bij hun plannen te betrekken en draagvlak te organiseren.