De mensen die zich op 10 juni hebben aangemeld om aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen zijn op 1 juli bij elkaar geweest in het stadhuis. 

Hier zijn 8 werkplaatsen gevormd:

  • Handhaving
  • Scholen
  • Vuurwerkzone/ vuurwerkvrije zone
  • Voorlichting
  • Gelukkig Niej-joar zónder vuurwerkoverlast! (dit was de oude werkplaats Vuurwerkshow)
  • Verantwoordelijkheid
  • Upgrading
  • App

Vervolgens is binnen iedere werkplaats hard gewerkt aan een voorstel hoe Enschede in de toekomst de viering van oud & nieuw kan vormgeven. Tijdens dit proces hebben de werkplaatsen Vuurwerkzone en App zich samengevoegd met respectievelijk de werkplaatsen ‘Gelukkig Niej-joar’ en Voorlichting.

Op 10 oktober presenteerden de 6 werkplaatsen hun voorstellen/ideeën. Hierop kon u reageren of uw mening geven. Deze reacties zijn vervolgens verwerkt in de definitieve voorstellen die op 11 november worden gepresenteerd in het stadhuis van Enschede. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor kan op deze site.